Säkerhet - en del av ditt företags framgång

Världen vi lever i idag förändras fortare än någonsin. För 50 år sedan tänkte man på lås när man pratade om säkerhet. Idag behöver man som företag ha koll på många fler aspekter av företagets säkerhet. Främst är det kanske det personella skyddet, att personer kan ta sig ut vid händelse av tillbud. Där är det viktigt att brand/utrymningslarm, lås, passersystem, övervakning och inbrottsskydd fungerar och samverkar. Näst intill all säkerhet idag är sammanknuten av olika typer av IT-baserade system som ”pratar” med varandra. Dessa sofistikerade system ställer höga krav på den säkerhetsleverantör man väljer eftersom undermålig installation kan skapa problem. Produktion, tillverkning och tjänster ska levereras fortare idag än tidigare och ett stopp är därför något man vill undvika. Att ta helhetsgrepp kring säkerhet är viktigt för att få en väl fungerande och trygg vardag.

Engagemang

Vi går alltid den extra milen. Bra resultat kommer inte av sig självt, utan genom stark drivkraft, uthållighet och engagemang. Engagemang betyder att vi ifrågasätter allt vi gör för att göra det ännu lite bättre nästa gång.

 

Läs mer

Kreativitet

För oss handlar kreativitet om nytänkande, om att ta initiativ och att utveckla vårt arbete och vårt arbetssätt. Vi är öppna för nya idéer och tillvägagångssätt och strävar efter att skapa en kreativ miljö där nyfikenhet, nytänkande och nytta kan frodas. 

 

Läs mer

Ansvar

Vi har fått ett stort förtroende från våra kunder och strävar efter att förvalta och utveckla det förtroendet på bästa sätt.

Läs mer