Produkter & Tjänster

Heltäckande utbud av säkerhetsprodukter

Vi arbetar brett med produkter och tjänster inom hela lås-, larm- och säkerhetsområdet vilket betyder att vi har kunskapen att bygga en stark och effektiv sköld, utan svaga punkter. All kunskap finns i huset och genom utbildningar håller vi oss uppdaterade med de senaste
nyheterna och teknikerna.

Idag finns det endast ett fåtal säkerhetsföretag i Sverige som erbjuder en komplett uppsättning av certifieringar. Våra säkerhetscertifikat betyder att vårt företag, personal och våra produkter regelbundet utsätts för oberoende kontroll. Certifieringen är därför ett bevis på hög kvalitet men framförallt är den en trygghet för dig som kund – att du får precis det som utlovats.

Våra produkter & tjänster

Delarna som skapar en helhet

Vi arbetar brett med produkter och tjänster inom hela lås-, larm- och säkerhetsområdet
vilket betyder att vi har kunskapen att bygga en stark och effektiv sköld, utan svaga punkter.
Nedan ser du ett urval av de tjänster och produkter vi arbetar med.

Inbrottslarm

Det är bevisat att inbrottslarm är det mest effektiva sättet att förebygga inbrott. Dagens larmsystem är betydligt mer avancerade och samtidigt lättare att använda än de som fanns för några år sedan.

Passersystem

Passersystem skall vara lätta att använda men samtidigt ge bra skydd utan att begränsa verksamheten. Ett passersystem kan ge er möjligheten att välja vilka som skall ha tillträde till olika delar av företaget och vid vilka tider.

SKYDDSHUVAR

Vi har ett brett utbud av skyddshuvar mot regn, snö och smuts och ger genom detta produkterna längre liv. Med hjälp av infällnadslådan kan kortläsaren också fällas in i väggar, fasader, hisskorgar etc

Brandlarm

Att leverera en brandlarmsanläggning enligt gällande regelverk och produktstandarder, med fokus på säkerhet och trygghet, är för oss på LåsTeam en självklarhet. Varje år orsakar bränder stora personskador såväl som höga egendomskostnader.

CCTV

Kameraövervakning är branschens mest tekniktunga område, med en enorm utvecklingstakt. Lättade regler för innehav av kameraövervakningsutrustning har gjort att allt fler installerar övervakningskameror i bostad och på arbetsplatsen.

Förvaringsskåp

Ett förvaringsskåp är inte bara till för att skydda värdesaker vid inbrott utan kan också skydda viktiga ägodelar mot brand. Vi tillhandahåller alla typer av förvaringsskåp – från det enklaste nyckelskåpet till det mest avancerade värdeskåpet.

Låssystem

Utifrån kundens säkerhetsbehov projekterar vi låssystem och fokuserar på att systemen skall vara tillförlitliga och användarvänliga. Ett bra låssystem utgör grunden i ett säkerhetssystem. Det finns låssystem för alla verksamheter och behov.

Elektroniska låssytem

Om en nyckel tappas bort måste låset inte bytas ut och låset måste inte anpassas till nya nycklar. Du kan återkalla behörigheterna för en borttappad digital-nyckel via systemet på ett snabbt, lätt och billigt sätt utan att låsen måste bytas ut.

Nycklar

Nyckelns historia sträcker sig över 4000 år bakåt i tiden. Sedan dess har mycket hänt med dess utveckling. Dagens nycklar är frästa i avancerade maskiner med en 100% precision. Vi kan tillverka de flesta nycklar.

Dörrstyrning

Vi levererar och utför service på dörrstyrande produkter t ex dörrautomatiker, dörrstängare och karuselldörrar. Vi har även produkter för att handikappsanpassa entrésystem i bostäder och offentliga miljöer.

Rullgaller / Jalusi

Motoriserade rullgaller & rulljalusier finns i en mängd olika utföranden och modeller, heltäckta eller med god genomsikt. Rullgaller är en extremt bra produkt som inbrottsskydd. Vi hjälper till med allt från projektering till färdig installation.

Smidesgaller

Passersystem skall vara lätta att använda men samtidigt ge bra skydd utan att begränsa verksamheten. Ett passersystem kan ge er möjligheten att välja vilka som skall ha tillträde till olika delar av företaget och vid vilka tider.

Hammerglass

Hammerglass är den nya generationens okrossbara glas i nanobehandlad polykarbonat. Hammerglass har ett brett sortiment av lösningar för nybyggnation, om- och tilläggsglasning med okrossbara rutor.

Lamport

Molnbaserad larmportal där kunder kan hantera och administrera alla larm och händelser i realtid. I Lamport kan du välja vilka larm som ska skickas, hur och till vem, skapa tidsscheman mm.

Våra projekt

EN KVALITETSSÄKRAD ARBETSPROCESS

Med vår projektmetod, som är väl testad och som garanterar kvalité i både genomförande och slutleverans går vi igenom fyra övergripande steg – Analys, Design, Leverans och Uppföljning. Varje del bryts ner i mindre delar som alla syftar till att säkerställa en optimal leverans och en bra förvaltningsfas där vi hjälper våra kunder med uppdateringar, installation och annan service. Genom att ha ett metodiskt tillvägagångssätt kan både vi och du vara trygg med att vi levererar för behovet den mest optimala lösningen.