Visselblåsning

Det är viktigt för oss på LåsTeam att vi agerar och gör affärer på ett etiskt och rättvist sätt. Visselblåsartjänsten ger en möjlighet att lämna information eller en misstanke om ett allvarligt missförhållande eller något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa.

Visselblåsning kan göras anonymt genom vår rapporteringskanal, som hanteras av vår oberoende partner Questback via TCECUR.

QR kod:

Anmälan kan göras dygnet runt alla dagar i veckan. En anmälan genom visselblåsarfunktionen hanteras alltid med bibehållen anonymitet och med högsta sekretess. Följ anvisningarna i Questback och spara ert ärendenummer annars kan ni inte följa ärendet då det bara är du som kommer åt ditt ärende.

Det är viktigt att vi understryker att er identitet är helt dold genom Questback. Även om e-mailadress meddelas för att kunna korrespondera med Questback så kan vi inte se e-mailadressen eller annan information om visselblåsaren.