Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på LåsTeam Sverige AB och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa igenom texten noga. Genom att vara kund hos oss accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på boras@lasteam.se

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du handlar, besöker någon av våra hemsidor eller är i kontakt med LåsTeam på annat sätt, såsom via kontaktformulär, mässa, kundaktivitet, mm. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis via våra leverantörer. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

· Person- och kontaktinformation såsom namn, e-postadress, mobiltelefonnummer personnummer och adress

· Enhetsinformation såsom ip-adress och webbläsarinställningar

VARFÖR BEHÖVER VI DINA UPPGIFTER?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som LåsTeam utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. T.ex. behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

LåsTeam behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen

Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i tävlingar och event

Uppfylla avtal och andra berättigade intressen

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom t.ex. bokföringslagar

Följa tillämplig lagstiftning

För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig

Andra berättigade intressen

För utskick av erbjudanden och marknadsföring

Andra berättigade intressen

VAD ÄR BERÄTTIGAT INTRESSE?

När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig information om kommande nyheter. Det kan också handla om att vi vill följa upp din intresseanmälan. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av LåsTeam behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

LåsTeam säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet.

För att administrera din intresseanmälan delar vi dina personuppgifter med de leverantörer som vi köper tjänster och produkter av. För att kunna administrera e-postutskick delar vi även dina uppgifter med Mailchimp där uppgifterna sparas. Vi delar även med oss av dina uppgifter för att kunna administrera diverse programvaror.

Leverantörer som säljer programvaror och andra produkter och är inblandad vid processen tar också del av dina personuppgifter. Samtliga våra leverantörer måste följa våra krav för personuppgiftsintegritet samt säkerhet, och är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot i annat syfte än vad som beskrivs i denna policy. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till oss.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

LåsTeam sparar dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke och under förutsättning att det finns ett behov av att behandla uppgifterna.

DINA RÄTTIGHETER

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

· Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig

· Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad

· Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas

· Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet

· Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)

· För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter

· Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet

· Rätt att begränsa behandling av personuppgifter

· Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder.

En gång per år kostar det ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Kontakta boras@lasteam.se om du har frågor.

HAR DU KLAGOMÅL?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden

Kontaktuppgifter:

Sverige: Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

HUR ÄR DET MED COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER?

Vi använder inga cookies och liknande spårningstekniker.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

LåsTeam Sverige AB, org.nr 556580-8473, nedan och ovan (”LåsTeam”) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. LåsTeam bestämmer ändamålet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

KONTAKTUPPGIFTER TILL LÅSTEAM

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på LåsTeam enligt uppgifterna nedan.

Om du kontaktar oss på boras@lasteam.se är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.

Verksamhetspolicy

Vår verksamhetspolicy är en miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöpolicy. Den sammanfattar LåsTeam Sverige AB´s grundläggande förhållningssätt, värderingar och definierar principer för vårt arbete med miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöarbete.

För kunder, leverantörer och medarbetare skall LåsTeam Sverige AB vara det självklara valet.

Nöjda kunder är en förutsättning för vår existens. Genom lyhördhet och nära kundrelationer är vi tillgängliga, snabba och har hög servicenivå.

Vårt mål är att leverera enligt kundens önskemål, felfritt och i rätt tid.

Vi lyssnar på våra kunder och anpassar oss vid behov. Regelbundna kundundersökningar och mätningar ger en indikation på vad vi kan göra bättre.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som ger alla medarbetare möjlighet till ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi har en egenframtagen värdegrund: EKA (Engagemang, Kompetens och Ansvar) det är hörnstenarna som skall genomsyra allt vi gör. Vi har även ett varumärkeslöfte: Kompetens och engagemang som gör skillnad, som samtliga anställda på LåsTeam varit engagerade i och det är vad vi lovar varandra, våra kunder och våra leverantörer. Vi har en öppen inställning, fin gemenskap och visar respekt och förståelse för varandra. Företaget accepterar ingen form av diskriminering eller kränkande särbehandling. Genom att utveckla och utbilda våra medarbetare får vi engagerad och motiverad personal som bidrar till verksamhetens utveckling och ständiga förbättringar. Vi drar också nytta av varandras erfarenhet och expertis för att utvecklas och hjälpas åt att skapa bättre lösningar för oss och våra kunder.

All påverkan på vår omvärld ska ständigt vara föremål för översyn och förbättring. Vi följer alltid och i alla lägen tillämpliga lagar och bindande krav som är relaterade till vår verksamhet. Vi arbetar systematiskt med dessa mål i syfte att minimera eventuella kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker och att minska våra utsläpp samt att minska vår förbrukning av resurser. För organisationen är det en självklarhet att samarbeta med kvalitets- och miljömedvetna leverantörer som tillhandahåller produkter och tjänster av hög och jämn kvalitet.

Allmänna Villkor – LåsTeam Sverige AB

ALLMÄNT

1 Dessa bestämmelser äger tillämpning på LåsTeams och kundens mellanhavanden i den mån de ej ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2 Kunden skall lämna LåsTeam fullständiga upplysningar om ev. säkerhetsrisker som utförande av tjänsten kan innebära, såsom husdjur, ombyggnationer etc.

SEKRETESS

3 LåsTeam förbinder sig att såväl under avtalsperioden som därefter icke för annat än fullgörande av sina åtaganden enl avtalet använda, yppa eller röja för kunden konfidentiella uppgifter.

ARBETSMILJÖ

4 Kunden har samordnings-ansvaret för arbetsmiljön (jmf Arbetsmiljölagen 3:7). Vid ny- eller ombyggnad, som berör LåsTeams personal, skall LåsTeam informeras om ombyggnation kan påverka utförande av tjänsten eller innebära olycksrisk för LåsTeams personal.

FORCE MAJEURE

5 Om parts fullgörande av förpliktelser enl detta avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter som ligger utanför parts kontroll, såsom t ex krig, krigsliknande händelse, uppror, upplopp, sabotage eller hot om sabotage, myndighets åtgärd eller ingripande, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, exceptionella väderleksförhållanden, eldsvåda, plötslig eller oförutsedd större brist på personal, knapphet på transportmedel och drivmedel, befrias part, allt under förutsättning att omständigheten ligger utanför parts kontroll, från skyldighet eller prestation enl avtalet så länge det med hänsyn till omständigheterna erfordras.

 I sådant fall är part ej skyldig att utge skadestånd. Part som åberopar förhållande enl ovan till befrielse från fullgörande av avtalet är skyldig att omedelbart meddela andra partnern härom.

ANSVAR

6:1 LåsTeam ansvarar för, med nedan angivna begränsningar,  och skall ersätta skada på eller förlust av kundens egendom då  skadan utgör en direkt följd av oaktsamhet eller försummelse av LåsTeam.

a Ansvaret omfattar ej ren förmögenhetsskada, indirekt skada, skada orsakad av terrorhandling, skada mot ”tredje man” eller följdskada såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst.

b Framställer kund inte skriftligt anspråk till LåsTeam inom tre månader från det att kunden fått eller borde fått kännedom om skadan är LåsTeam fri från ansvar.

c I det fall kunden pga oaktsamhet eller försummelse varit medvållande till skadan skall LåsTeams ansvar enl denna bestämmelse jämkas i mot-svarande mån.

6:2 LåsTeam har ej skyldighet att utföra uppgifter eller tjänster utöver vad som överenskommits och skall följaktligen ej heller bära något ansvar för skador utöver vad som följer detta avtal. Parterna är överens om att, såvida inte annat avtalats, LåsTeam ej är att betrakta som kundens övergripande säkerhetsrådgivare och därmed inte heller har övergripande säkerhetsansvar för kunden. 

6:3 LåsTeams ansvar för fel, brist eller dröjsmål är begränsat till vad som föreskrivs i ALLMÄNNA VILLKOR. 

ÄNDRING AV AVTAL

7 Överenskommelse om ändring i ingånget avtal är giltig endast om överenskommelsen är skriftlig. Ändring som innebär utökning av LåsTeams åtaganden berättigar LåsTeam att höja serviceavgiften i motsvarande mån. 

8 Muntlig överenskommelse om tillfälliga ändringar av LåsTeams åtaganden är gällande mot LåsTeam endast om överenskommelsen uttryckligen bekräftas från LåsTeam.

9 Med ”uppdragsperiod” avses varje 12-månadersperiod räknat från avtalets ikraftträdande. Skall ändrade ALLMÄNNA VILLKOR gälla under den ursprungliga avtalsperioden, skall sådan ändring träda i kraft först fr o m den uppdragsperiod som tar sin början efter det att LåsTeam skriftligen meddelat kunden ändringen. Om kunden inte inom 14 dagar från meddelandet, skriftligen underrättat LåsTeam om att ändringen inte accepteras, gäller avtalet på de av LåsTeam meddelade villkoren.

Faktureringsavgift, betalningsvillkor, dröjsmålsränta och rättslig tvist 

10 LåsTeam äger rätt att ta ut särskild faktureringsavgift.

11 Serviceavgiften erlägges i enlighet med mellan LåsTeam och kunden upprättat avtal.

12 På fordran som är förfallen till betalning äger LåsTeam rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen.

13 Tvist sker i Borås Tingsrätt där moderbolaget har sitt säte.

PRISÄNDRINGAR

14 Om LåsTeams kostnader för personalens löner, lönebikostnader, material, transport, mervärdesskatt samt andra skatter, tullar och övriga kostnader ändras under avtalsperioden äger LåsTeam rätt att förändra avtalade avgifter. LåsTeam använder sig av arbetskostnadsindex.

ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

15 Om kunden överlåter säkerhetsanläggning som berörs av detta avtal, förbinder sig kunden att tillse att förvärvaren inträder såsom part i detta avtal och övertar kundens samtliga rättigheter och skyldigheter. Sådant partinträde skall bekräftas genom att förvärvaren undertecknar nytt avtal som skall sändas till LåsTeam. Överlåtelse på annat sätt av rättigheter och skyldigheter enl detta avtal kan endast ske efter andra partens skriftliga godkännande.

AVTALETS UPPHÖRANDE

16 Part är berättigad att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten bryter mot sina förpliktelser och ej vidtager rättelse inom en månad från skriftlig anmaning härom.

17 Sådant avtalsbrott från kundens sida, som medför avtalets upphörande i förtid ger LåsTeam rätt till skadestånd med ett belopp motsvarande hela det sammanlagda beloppet av återstående avgifter för avtalsperioden.

UPPSÄGNING

18 Uppsägning skall vara skriftlig. Om uppsägning ej sker senast tre månader före avtalsperiodens utgång, förlängs avtalet automatiskt med ett år i sänder. Om inte annat avtalats gäller för förlängt avtal samma bestämmelser och villkor i övrigt vilka gällde vid utgången av föregående avtalsperiod.

VITTNESERSÄTTNING

19 I de fall LåsTeams personal kallas till förhör vid polis- eller åklagarmyndighet eller vid domstol i anledning av händelse som omfattas av detta avtal, äger LåsTeam rätt att av kunden utfå ersättning för vid förhöret åtgången arbetstid som ej ersätts med allmänna medel.

SKYLTAR

20 LåsTeams standardskyltar skall genom LåsTeams försorg, och i samråd med kunden, sättas upp vid det larmade/övervakade området.

Särskilda Villkor för Teknisk Säkerhetsanläggning – LåsTeam Sverige AB

SERVICEAVTALETS OMFATTNING VID UNDERHÅLL – LÅSTEAMS ÅTAGANDEN

1a I den mån annat inte anges i avtalet (t ex i bilaga om servicens omfattning) omfattar underhållsavtal förebyggande underhållsbesiktning med funktionskontroll och hand-havandeuppföljning (nedan kallat ”revisionsbesök”) på kundens anläggning enl i avtalet angivet antal gånger per år och enl serviceinstruktion och materialspecifikation.

2a I serviceavgiften ingår ersättning för arbete, resor, traktamenten och restid vid revisionsbesöket, men ej besök för åtgärdande av fel eller brist, andra besök eller ersättning för mervärdesskatt eller andra avgifter och pålagor.

3a Åtgärdande av fel eller brist samt material ingår ej i serviceavgiften. Om kunden önskar att åtgärdande av fel eller brist utförs skall en särskild överenskommelse träffas härom. Ersättning för åtgärdande av fel eller brist samt material erlägges av kunden enl LåsTeams vid varje tillfälle gällande prislista.

SERVICEAVTALETS OMFATTNING VID FULLSERVICE – LÅSTEAMS ÅTAGANDEN

1b I den mån annat inte anges i avtalet (t ex i bilaga om serivcens omfattning) omfattar fullservice revisionsbesök enl i avtalet angivet antal gånger per år samt åtgärdande av fel eller brist i kundens anläggning, allt i enlighet med serviceinstruktion och materialspecifikation.

2b I serviceavgiften ingår ersättning för arbetstid, resor, traktamenten och restid vid besök för service, men ej ersättning för mervärdes-skatt eller andra avgifter och pålagor.

3b Åtgärdande av fel eller brist sker efter anmälan från kunden eller dennes ombud. I serviceavgiften ingår reservdelar för åtgärdande av fel och brister. Reservdelar skall vara nya eller likvärdiga med nya. Ersatta delar utgör LåsTeams egendom. Endast den komponent som är behäftad med fel eller brist ersätts. Utbyte till ny produkt i vilken komponenter ingår, liksom uppgradering till ny dataprogramvara (program-version), avtalas särskilt. 

GEMENSAMT FÖR UNDERHÅLL OCH FULLSERVICE GÄLLER NEDANSTÅENDE VILLKOR

4 I serviceavgiften för CCTV-anläggning ingår provfilmning. 

5 Arbeten som LåsTeam skall utföra enl detta avtal utförs under LåsTeams ordinarie arbetstid. I den mån LåsTeam inte skriftligen meddelar kunden annat, är LåsTeams ordinarie arbetstid helgfri vardag kl 07.00-16.00. Överenskommelse gällande dygnetruntservice avtalas separat.

6 Följande omfattas ej av serviceavgift utan utförs av LåsTeam mot särskild avgift enl LåsTeams vid varje tillfälle gällande prislista:

– Serviceåtgärd eller åtgärdande av fel eller brist i anläggningen förorsakad av inbrott, brand- eller vattenskada, naturkatastrof, åska, annan yttre påverkan, felaktig spänning, handhavandefel eller annan utrustning än den som ingår i anläggningen, modifiering av anläggningen eller annat arbete avseende anläggningen som utförts av annan än LåsTeam eller åsidosättande av LåsTeams instruktioner avseende anläggningens handhavande eller skötsel;

– material, arbete och resor mm vid byte av laddningsbara ackumulatorer, kamerarör, bildrör och förbrukningsartiklar såsom flexskivor, färgband, papper och skrivhuvuden till skrivare samt videoband, videotrumma och passerkort;

– rengöring eller utbyte av smutsiga detektorer i brandlarmanläggning;

– allt arbete som utförs på LåsTeams icke ordinarie arbetstid.

7 Ifråga om sådana produkter som enl avtalet skall lämnas till LåsTeam genom kundens egen försorg för service eller åtgärdande av fel eller brist, svarar kunden själv för ur- och inkoppling.

8 Om LåsTeam på grund av brist på reservdelar eller särskild kompetens inte kan uppfylla ett serviceåtagande enl avtalet såvitt avser viss del av anläggningen, skall LåsTeam inom rimlig tid meddela kunden detta och inleda en diskussion med kunden om utbyte av den berörda delen av anläggningen. Om kunden motsätter sig sådant utbyte utan vägande skäl, har LåsTeam rätt att säga upp sitt serviceansvar för den delen av anläggningen med en månads skriftligt varsel.

9 LåsTeam sätter kostnadsfritt upp skyltar i den omfattning som LåsTeam finner erforderligt. Skyltarna tillhör LåsTeam och får ej flyttas eller ändras. När anläggningen tas ur bruk, demonteras eller när LåsTeam av annan anledning finner det erforderligt, skall kunden återlämna samtliga skyltar till LåsTeam.

KUNDENS ÅTAGANDEN

10 Kunden åtar sig att bereda LåsTeams personal tillträde till lokal och anläggning för fullgörande av LåsTeams åtaganden under LåsTeams ordinarie arbetstid och på de tidpunkter som har överens-kommits.

11 Lokal skall, då arbetet påbörjas, befinna sig i sådant skick att hinder ej föreligger för arbetets normala utförande. 

12 Kunden skall tillse att LåsTeam på platsen för anläggningen kostnadsfritt får tillgång till sanitetsutrymme och elektricitet samt, vid behov, hjälpmedel såsom stegar, ställningar eller lyftanordningar, vilka erfordras för att LåsTeam skall kunna fullgöra sina åtaganden. Kunden ansvarar för att lyftanordningar och annan utrustning, samt arbetsplatsen i övrigt, uppfyller kraven enl gällande arbetsmiljölagstiftning. 

13 Om kunden brister i fullgörande av någon av punkterna 10-12 ovan äger LåsTeam rätt till ersättning för de merkostnader som föranletts därav.

14 Efterlagnings- och reparationsarbeten på fastighet och befintlig egendom vid service eller åtgärdande av fel eller brist i anläggningen bekostas och ombesörjes av kunden.

15 Uppstår driftstörningar på anläggningen förbehåller sig LåsTeam rätten att, när så erfordras, erhålla en rimlig testperiod, normalt tre veckor. Under denna testperiod får yttre larmdon ej vara inkopplade.

16 Kunden skall utan dröjsmål underrätta LåsTeam om ändringar i anläggningen eller dess användning, drift eller driftsmiljö som kan påverka LåsTeams åtagande enl avtalet. Om LåsTeams åtagande påverkas, skall på LåsTeams begäran överenskommelse träffas om de ändringar av avgifter, tider och andra förhållanden som föranleds av sådana ändringar. Om sådan överenskommelse inte kan träffas, har LåsTeam rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan enl punkt 16 i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.  

ANSVAR FÖR FÖRSENING

17 Om LåsTeam inte infinner sig på avtalad tidpunkt för årligt revisionsbesök och detta inte beror på förhållande på kundens sida eller befrielsegrund enl punkt  6 i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, skall kunden vara berättigad att fastställa en slutlig frist (vilken skall vara skälig) inom vilken LåsTeam skall ha infunnit sig för revisionsbesök. Om LåsTeam inte gör detta, har kunden rätt att inom sju dagar skriftligen begära att LåsTeam betalar tillbaka ev. förskottsfakturerad del av serviceavgift som belöper sig på revisionsbesöket. 

Om LåsTeam inte infinner sig på avtalad tidpunkt för annan service än revisionsbesök och detta inte beror på förhållande på kundens sida eller befrielsegrund enl punkt 6 i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, har kunden rätta att inom sju dagar skriftligen begära ersättning för de kostnader kunden drabbats av som en följd av LåsTeams dröjsmål. LåsTeams ansvar är begränsat till ett belopp motsvarande 15% av serviceavgiften för den månad under vilken dröjsmålet inträffar. 

Utöver vad som anges i denna bestämmelse har LåsTeam inte något ansvar för försening.

ANSVAR FÖR FEL I UTFÖRD SERVICE

18 Ifråga om fel i utfört arbete, vilket fel ej omfattas av serviceavgift, ansvarar LåsTeam endast om felet reklameras inom tre månader från det att arbetet utfördes och det visas att felet beror på LåsTeams försumlighet.

Fel skall anses föreligga om arbetet ej utförts fackmanna-mässigt eller vid fel eller brist i utbytesmaterial.

Reklamation av fel skall ske skriftligen inom sju dagar efter det att felet upptäcktes eller rimligen borde ha upptäckts.

LåsTeam ansvar för fel består i att avhjälpa felet.

Utöver vad som anges i denna punkt har LåsTeam inte något ansvar för fel.

ALLMÄNT

19 Vid försenad betalning från kundens sida utgår dröjsmåls-ränta enl räntelagen. LåsTeam äger därtill rätt att ta ut avgift för skriftlig betalningspåminnelse och inkassokrav enl gällande lagstiftning därom. Om kunden inte erlagt betalning inom en månad efter förfallodagen, har LåsTeam rätt att genom skriftligt meddelande häva avtalet. LåsTeam har då rätt till ersättning för den skada LåsTeam lider pga hävningen.

20 LåsTeam ersätter inte kostnader för åtgärder med anledning av larm. LåsTeam ansvarar ej heller för direkta eller indirekta skador eller förluster, som uppstår som en följd av fel eller brist i anläggningen eller genom att denna helt eller delvis är ur funktion.

21 Serviceavgiften avser endast service av teknisk säkerhets-anläggning i enlighet med vad som följer av parternas avtal. Serviceavgiften omfattar inte bevakning eller utryckning vid larm. 

Förändras anläggningens materialspecifikation efter revision eller ombyggnad eller om annan ändring innebär utökning av LåsTeams åtagande kommer priset för avtalet att förändras i motsvarande grad.  

Kamera- bevakning på ytor inomhus och utomhus

LÅSTEAM SVERIGE AB BEDRIVER KAMERABEVAKNING PÅ YTOR BÅDE INOMHUS OCH UTOMHUS. TILL STÖD FÖR ÖVERVAKNINGEN HAR VI KAMERABEVAKNINGSLAG 2018:1200

Där bevakningen bedrivs upplyser vi med skyltar. Syftet med vår kamerabevakning är att förebygga, avslöja och utreda brott. Detta gör vi för vår egen och våra kunders trygghet.

Inspelat material raderas automatiskt efter 30 dagar. Enligt dataskyddsförordningen har ni som övervakas rätt att begära att era personuppgifter (bilder) raderas och detta kommer då ske inom 30 dagar. Gäller ej material som utreds efter inträffat brott.

Vid inträffat brott lämnas inspelat material till utredande polis eller åklagare. Ingen annan spridning av inspelat material kommer att förekomma från vår sida. Vi har strikt sekretess kring inspelat material.  

Vid invändningar mot kamerabevakningen kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se/  alternativt ring +46 (0)8-657 61 00. Integritetsskyddsmyndigheten är kontrollerande myndighet. 

För att komma i kontakt med ansvarig person hos LåsTeam Sverige AB gällande CCTV – kamerabevakning tag kontakt med en av våra behöriga Ingenjörer CCTV.