Om Låsteam

Vi är låsteam

LåsTeam startades av fem kollegor med en idé om att ta ett helhetsgrepp kring säkerhet. Tanken var att allt – Lås, Larm, Brand och Övervakning skulle ses i sin helhet istället för enskilda områden. På så sätt skulle vi kunna leverera bättre och mer kundvänliga lösningar och som inköpare av säkerhet skulle man slippa att ha olika leverantörer för olika delar av säkerhetsarbetet. Idag har vi förverkligat denna målsätting och levererar kompletta och kundanpassade säkerhetssystem till kunder inom de flesta branscher. Lösningarna vi erbjuder har vuxit fram genom alla de projekt vi gjort tillsammans med våra kunder och med hjälp av alla duktiga och drivna medarbetare som arbetar på LåsTeam.

”Vi ska vara den ledande säkerhetsleverantören”

Vår filosofi som säkerhetsleverantör har sedan länge varit att säkerhet är mycket mer än ett enskilt larm, lås eller passersystem. För oss är säkerhet en kombination av flera olika mjuka värden som tillsammans omsätts till praktiska lösningar. Bra produkter, metodiskt genomförda projekt, förtroendeingivande bemötande, tydlig kommunikation och hög kvalitet i utförda installationer – är några av de värden och synsätt som tillsammans blir en bra helhet. Det är också denna filosofi som ligger till grund för att vi ska kunna ta oss till vår vision om ”att vara den ledande säkerhetsleverantören”. Vi har en stor tilltro till att vårt synsätt i kombination med vår stadiga kompetensgrund kommer att ta oss dit. Vägen går så klart via lyckade projekt och bra leveranser och inte minst – via nöjda kunder.

Vår Värdegrund

Engagemang | Kompetens | Ansvar

Vår värdegrund skapades för att underlätta vardagen för oss som arbetar på LåsTeam. Den ger oss riktlinjer för hur vi ska behandla varandra, hur vi ska tänka kring lösningar i kundprojekt, hur vi kommunicerar och den ger oss också vägledning i mötet med kunder, leverantörer och kollegor.

Vår värdegrund

Engagemang

Vi går gärna den extra milen eftersom vi vet att bra resultat inte kommer av sig självt, utan genom starkt driv, uthållighet och engagemang.

Engagemang i medarbetare, kundprojekt och i vårt företag är något som vi värderar högt inom LåsTeam.

Att tillsammans skapa bra förutsättningar för varandra och att skapa en tillfredställande vardag för alla som är en del av LåsTeam ser vi som en självklarhet.

Vi engagerar oss gärna i projekt som ligger utanför vår kärnverksamhet om det leder
till att skapa en bra miljö för våra
kunder, medarbetare eller för ett
bättre samhälle.

Vår värdegrund

Kompetens

De lösningar vi levererar ska bygga på LåsTeams gemensamma erfarenhet, vår förmåga att förstå våra kunders behov och de ska också synliggöra vår unika kompetens inom säkerhet.

För oss är kompetens detsamma som att vara påläst och kunnig inom vårt område.

Genom lärande och kompetensutveckling vill
vi skapa en arbetsplats där kunskap, nyfikenhet och innovation kan frodas.

Vår kompetens ska vara en garant för att vi levererar den mest optimala säkerhetslösningen till våra kunder.

De lösningar vi levererar ska bygga på LåsTeams gemensamma erfarenhet, vår förmåga att förstå våra kunders behov och de ska också synliggöra vår unika kompetens inom säkerhet.

Vår värdegrund

Ansvar

Vi har fått ett stort förtroende från medarbetare och kunder. Vi strävar efter att förvalta och utveckla det förtroendet på bästa sätt.

Vi fullföljer alltid påbörjat arbete och kommunicerar med mottagaren längs vägen. När något blir fel, vilket händer ibland, så tar vi ansvar, tar lärdom och löser problemet.

På LåsTeam skapar vi förutsättningar för att göra ett bra jobb genom att vara ett stöd för varandra.

Vi tror på kombinationen frihet med ansvar och är glada när medarbetare trivs och känner att de kan påverka sin egen arbetsdag.