LÅSTEAM TECKNAR RAMAVTAL MED VÄSTFASTIGHETER STORGÖTEBORG

3 november 2022
Vi på LåsTeam fortsätter vår resa där målet är att vara det självklara valet som säkerhetsleverantör!

LåsTeam Sverige AB har vunnit en större ramavtalsupphandling till Västfastigheter. Avtalet omfattar säkerhetsentreprenader inom lås och dörrstyrning, leverans av säkerhetsprodukter samt servicetjänster, till samtliga fastigheter som ägs och förvaltas av Västfastigheter i Storgöteborg. Avtalet bedöms vara värt ca 54 MSEK och löper på 2 år med förlängning på maximalt ytterligare 1 plus 1 år.

”Vi är otroligt glada över att ha vunnit ramavtalet och fått en fantastisk start i Göteborg. Detta är helt i linje med vår strategi att leverera säkerhetsentreprenader och tjänster till offentliga byggnader”, säger Björn Djupbäck, Marknadschef på LåsTeam.

LåsTeam levererar utveckling, design, integration, installation, professionell service och underhåll av säkerhetstekniska lösningar till svenska offentliga verksamheter och privata företag. Helhetslösningar för säkerhet och trygghet genom digitala passersystem, lås, inbrottslarm, brand, kameraövervakning och larmövervakning.

LåsTeam Sverige AB ingår i börsnoterade TCECUR, det är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.