Välkomna till LåsTeam

Världen vi lever idag förändras fortare än någonsin. För 50 år sedan tänkte man på lås när man pratade om säkerhet. Idag behöver man som företag ha koll på många fler aspekter av företagets säkerhet. Främst är det kanske det personella skyddet, att personer kan ta sig ut vid händelse vid tillbud. Då är det viktigt att brand & utrymningslarm, lås, passersystem, övervakning och inbrottsskydd fungerar och samverkar. Det man måste känna till att näst intill all säkerhet idag är sammanknuten av olika typer av IT-baserade system som ”pratar” med varandra. Dessa sofistikerade system ställer höga krav på den säkerhetsleverantör ni väljer eftersom undermålig installation av dessa kan skapa problem.Produktion, tillverkning och tjänster ska levereras fortare idag än tidigare och ett stopp är därför något man vill undvika. Att ta helhetsgrepp kring säkerhet är viktigt för att få en väl fungerande och trygg vardag.

LåsTeam strävar efter att vara det ledande företaget inom alla säkerhetslösningar genom högsta kompetens och mest avancerad och lättanvänd teknik. LåsTeam skall vara det självklara valet för kunden och betraktas som ett innovations- och serviceinriktat företag som tar fram lösningar med ett högt kundvärde och med utgångspunkt från högkvalitativa trygghetssystem. Nya och konkurrenskraftiga produkter/system och kraftfull marknadsföring ligger till grund för LåsTeams fortsatta expansion.