Allt från nycklar till nyckelfärdiga, elektroniska låssystem

Vi arbetar med allt inom hela lås-, larm- och säkerhetsområdet vilket betyder att vi har kunskapen att bygga en stark och effektiv sköld, utan svaga punkter. All kunskap finns i huset och genom utbildningar håller vi oss uppdaterade med de senaste nyheterna och teknikerna. Nedan ser du de områden som vi arbeter främst med.

Inbrottslarm

Det är bevisat att inbrottslarm är det mest effektiva sättet att förebygga inbrott. Dagens larmsystem är betydligt mer avancerade och samtidigt lättare att använda än de som fanns för några år sedan. De kan installeras individuellt för bostaden eller i kombination med t.ex kameraövervakning och/eller passersystem till företaget. Med en leverantör av hela lösningen slipper du onödiga omvägar och ”läckor” i systemet.

Läs mer

Passersystem

Passersystem skall vara lätta att använda men samtidigt ge bra skydd utan att begränsa verksamheten. Ett passersystem kan ge er möjligheten att välja vilka som skall ha tillträde till olika delar av företaget och vid vilka tider. Vi har lång erfarenhet av att installera passersystem med ett heltäckande tänk. Vårt inpasseringssortiment innefattar allt från onlinekortläsare, radiokortläsare, offlinekortläsare, porttelefoner och centralenheter till användarvänlig mjukvara med integrationsmöjligheter.

Läs mer

Skyddshuvar

Vi har ett brett utbud av skyddshuvar mot regn, snö och smuts och ger genom detta produkterna längre liv. Med hjälp av infällnadslådan kan kortläsaren också fällas in i väggar, fasader, hisskorrgar etc, vilket gör att läsaren smälter in i de olika miljöerna då den inte sticker ut.

Läs mer

Brandlarm

Att leverera en brandlarmsanläggning enligt gällande regelverk och produktstandarder, med fokus på säkerhet och trygghet, är för oss på LåsTeam en självklarhet. Varje år orsakar bränder stora personskador såväl som höga egendomskostnader. Ett brandlarm har till syfte att ge en så tidig varning som möjligt för att minska de skador som kan uppkomma. Brand- och uttrymningslarmet är en viktig faktor för att du och jag ska kunna vistas säkert i offentliga lokaler.

Läs mer

CCTV

Kameraövervakning är branschens mest tekniktunga område, med en enorm utvecklingstakt. Lättade regler för innehav av kameraövervakningsutrustning har gjort att allt fler installerar övervakningskameror i bostad och på arbetsplatsen. Den ökade efterfrågan har gjort att kostnaderna för ett avancerat system minskat radikalt.

Läs mer

Förvaringsskåp

Ett förvaringsskåp är inte bara till för att skydda värdesaker vid inbrott utan kan också skydda viktiga ägodelar mot brand. Vi tillhandahåller alla typer av förvaringsskåp - från det enklaste nyckelskåpet till det mest avancerade värdeskåpet. Skåpen kan fås med nyckel, kodlås eller integreras med ert passersystem.

Läs mer

Låssystem

Utifrån kundens säkerhetsbehov projekterar vi låssystem och fokuserar på att systemen skall vara tillförlitliga och användarvänliga. Ett bra låssystem utgör grunden i ett säkerhetssystem. Det finns låssystem för alla verksamheter och behov, exempelvis med eller utan kopieringsskyddade nycklar, med eller utan elektronik etc. Oavsett vilken systemstorlek eller typ som efterfrågas, erbjuder vi en säker och behovsanpassad lösning.

Läs mer

Elektroniskt låssystem

Om en nyckel tappas bort måste låset inte bytas ut och låset måste inte anpassas till nya nycklar. Du kan återkalla behörigheterna för en borttappad digital-nyckel via systemet på ett snabbt, lätt och billigt sätt utan att låsen måste bytas ut eller anpassas till nya nycklar.

Läs mer

Nycklar

Nyckelns historia sträcker sig över 4000 år bakåt i tiden. Sedan dess har mycket hänt med dess utveckling. Dagens nycklar är frästa i avancerade maskiner med en 100% precision.

Läs mer

Dörrstyrning

Vi levererar och utför service på dörrstyrande produkter t ex dörrautomatiker, dörrstängare och karuselldörrar. 

Läs mer

RULLGALLER / JALUSI

Motoriserade rullgaller & rulljalusier finns i en mängd olika utföranden och modeller, heltäckta eller med god genomsikt. Rullgaller är en extremt bra produkt som inbrottsskydd. Vi hjälper till med allt från projektering till färdig installation. 

Läs mer

Smidesgaller

Smidesgaller är ett komplement till våra motoriserade galler och jalusier, och det finns både som öppningsbara och fasta alternativ. Gallren rekommenderas av såväl Försäkringsbranschens Service Aktiebolag som Polisens Brottsförebyggande enhet. Smidesgrindar och fönstergaller måttanpassas efter önskemål. Svart och vitt är standardfärger men även andra färger kan erhållas.

Läs mer

Hammerglass

Hammerglass är den nya generationens okrossbara glas i nanobehandlad polykarbonat. Hammerglass har ett brett sortiment av lösningar för nybyggnation, om- och tilläggsglasning med okrossbara rutor. Hammerglass är ett lämpligt skydd i alla miljöer med risk för glaskross, inbrott eller skadegörelse såsom; butiker, köpcentran, offentliga lokaler, skolor, idrottsanläggningar, polisstationer, kontor och industrier - men även i villor och lägenheter.

Läs mer