Verksamhetspolicy

Vår verksamhetspolicy är en miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöpolicy. Den sammanfattar LåsTeam Sverige AB´s grundläggande förhållningssätt, värderingar och definierar principer för vårt arbete med miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöarbete. 

För kunder, leverantörer och medarbetare skall LåsTeam Sverige AB vara det självklara valet. 

 

Nöjda kunder är en förutsättning för vår existens. Genom lyhördhet och nära kundrelationer är vi tillgängliga, snabba och har hög servicenivå. 

Vårt mål är att leverera enligt kundens önskemål, felfritt och i rätt tid. 

Vi lyssnar på våra kunder och anpassar oss vid behov. Regelbundna kundundersökningar och mätningar ger en indikation på vad vi kan göra bättre.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som ger alla medarbetare möjlighet till ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi har en egenframtagen värdegrund: EKA (Engagemang, Kreativitet och Ansvar) det är hörnstenarna som skall genomsyra allt vi gör. Vi har även ett varumärkeslöfte: Kompetens och engagemang som gör skillnad, som samtliga anställda på LåsTeam varit engagerade i och det är vad vi lovar varandra, våra kunder och våra leverantörer. Vi har en öppen inställning, fin gemenskap och visar respekt och förståelse för varandra. Företaget accepterar ingen form av diskriminering eller kränkande särbehandling. Genom att utveckla och utbilda våra medarbetare får vi engagerad och motiverad personal som bidrar till verksamhetens utveckling och ständiga förbättringar. Vi drar också nytta av varandras erfarenhet och expertis för att utvecklas och hjälpas åt att skapa bättre lösningar för oss och våra kunder. 

All påverkan på vår omvärld ska ständigt vara föremål för översyn och förbättring. Vi följer alltid och i alla lägen tillämpliga lagar och bindande krav som är relaterade till vår verksamhet. Vi arbetar systematiskt med dessa mål i syfte att minimera eventuella kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker och att minska våra utsläpp samt att minska vår förbrukning av resurser. För organisationen är det en självklarhet att samarbeta med kvalitets- och miljömedvetna leverantörer som tillhandahåller produkter och tjänster av hög och jämn kvalitet.