Tomas Jansson, Säkerhets- rådgivare LåsTeam Borås

Hej Tomas, säkerhetsrådgivare på LåsTeam! Vad innebär din titel? 

Jag tar både emot förfrågningar och kontaktar själv potentiella kunder. Vi diskuterar över telefon, jag kommer ut och undersöker på plats och skräddarsyr slutligen den bästa lösningen för varje enskilt projekt. Jag är utbildad ingenjör inom kameraövervakning och har god kunskap i larm och passer, men tar alltid hjälp av en låsprojektör eller annan behörig för att säkerställa att projektet planeras korrekt. 

Vad har du gjort tidigare? 

Jag har arbetat på LåsTeam sedan 2014, innan dess arbetade jag i många år som arbetsledare för ett annat bolag. Den tjänsten innefattade dessutom personal- och kundansvar, vilket verkligen gynnar mig i min tjänst idag. 

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en säkerhetsrådgivarkollega? 

Att hen är sakkunnig, lyhörd och lösningsorienterad. Att hen hör kundens behov och är noga med att följa rådande larm- och skyddsklasser. Som medarbetare på LåsTeam blir du en del av ett bolag som hela tiden strävar framåt, som är mån om vi-känslan.