Passersystem

Passersystem skall vara lätta att använda men samtidigt ge bra skydd utan att begränsa verksamheten. Ett passersystem kan ge er möjligheten att välja vilka som skall ha tillträde till olika delar av företaget och vid vilka tider. Vi har lång erfarenhet av att installera passersystem med ett heltäckande tänk. Vårt inpasseringssortiment innefattar allt från onlinekortläsare, radiokortläsare, offlinekortläsare, porttelefoner och centralenheter till användarvänlig mjukvara med integrationsmöjligheter. Det ger möjlighet till anpassning efter kundens behov av funktion, säkerhetskrav och kostnadsläge. Våra produkter och lösningar finns idag i allt från enklare anläggningar till stora, komplexa och helintegrerade säkerhetssystem. Vi hjälper till med allt från projektering till färdig installation. För mer information ring eller maila oss.

Vi levererar och utför service på dörrstyrande produkter t ex dörrautomatiker, dörrstängare och karuselldörrar. Vi har även produkter för att handikappsanpassa entrésystem i bostäder och offentliga miljöer. Vi hjälper till med allt från projektering till färdig installation. För mer information ring eller maila oss.