TCECUR förvärvar LåsTeam Sverige AB

Pressmeddelande

​​​​​​​TCECUR Sweden AB (publ.) har idag den 2021-08-16 förvärvat samtliga aktier i LåsTeam Sverige AB (”LåsTeam”).  LåsTeam är en ledande leverantör av integrerade säkerhetssystem, framför allt i västra Sverige men även i Stockholmsområdet. Bolaget startades 2000 av sex (6)  kollegor och hade en vision att ta ett helhetsgrepp kring säkerhet omfattande lås, larm, brand och kameraövervakning i stället för separata delar. Bolaget har en fin historik och har idag vuxit till ca 90 MSEK i årsomsättning och finns med sina mycket kompetenta medarbetare på tre orter i Sverige: Borås – där huvudkontoret ligger, Stockholm och Skaraborg. Bland LåsTeams kunder finns bl a fastighetsutvecklare, logistik-, handels-, finansföretag, nöjesparker och kommunala verksamheter. Förvärvet kommer att ha en positiv inverkan på TCECURs resultat.

  • ”Med LåsTeam gör vi ett strategiskt viktigt förvärv som ger oss en stark bas i västra Sverige att bygga vidare på. Ett av våra bolag har under flera år jobbat med LåsTeam som leverantör, så vi vet hur duktiga och professionella de är. Med ett bevisat bra entreprenörsdriv och tillväxt med engagemang, kreativitet och ansvar som värdegrund så passar LåsTeam jättebra in i TCECUR. Tillsammans kommer vi att kunna möta våra större kunders behov av rikstäckande helhetslösningar, utveckla ny teknik tillsammans och ser framemot en fortsatt tillväxt i en snabbt expanderande bransch.”, säger Klas Zetterman, VD TCECUR.
  • ”Vi välkomnar TCECUR som ny ägare av LåsTeam. Vi ser framemot att fortsätta att utveckla bolagets potential vidare genom att bearbeta nya marknader, få tillgång till ny teknik, nära samarbeten inom koncernen och en fortsatt expansion både organiskt och genom förvärv.”, säger Klas Ingemarsson VD LåsTeam.​​​​​​​
  • ”Vi är stolta över att få bli en del av TCECUR och få fortsätta att verka som tidigare samtidigt som TCECURs enkla och entreprenörsdrivna struktur, fokus på medarbetaren, kunder, nytänkande och nya tekniska helhetslösningar är mycket tilltalande för oss”, säger Björn Djupbäck Marknadschef LåsTeam.

 

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com

TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av sju dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB, Automatic Alarm i Stockholm AB, Lamport Sweden AB och RF Coverage AB.

Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2021 kl. 13:00 CET. 

Äldre nyheter