reCertifiering

Efter två dagars externrevision kan vi meddela att vi gör ett strålande jobb.

Några citat från revisorerna. "Av revisionen framgår att man har stor kompetens och är en bra leverantör". "Medarbetare och personal på plats är engagerade och positiva".  "I kombination med god kompetens och god förmåga att utveckla och tillämpa processinriktade rutiner märks det att verksamheten ständigt förbättras."

Äldre nyheter