LåsTeam etablerar sig i Göteborg

LÅSTEAM ETABLERAR SIG I GÖTEBORG MED HELTÄCKANDE SÄKERHETSSYSTEM

LåsTeam är ett av Sveriges ledande bolag inom säkerhetssystem. För att stärka närvaron i den expansiva Göteborgsregionen förvärvar man Vindicos säkerhetsplattform och kompetens inom kameraövervakning. Tomas Welin är en av branschens absolut främsta experter på området och i samband med förvärvet blir han LåsTeams Regionchef i Göteborg.

– Vi har under en längre tid haft ambitionen att etablera oss i Göteborg. Genom den här affären får vi en fantastisk kompetens till LåsTeam samtidigt som vi kan erbjuda Vindicos kunder vår helhet inom säkerhetssystem. Etableringen av det nya kontoret innebär också att våra befintliga kunder i Göteborg får ännu snabbare och bättre service, säger Klas Ingemarsson, VD på LåsTeam.

Den långsiktiga målsättningen är att bli marknadsledande även i Göteborg. Tomas Welin bildar ett starkt team med Ola Johansson, Aleksandar Egeljic och Jonas Yngvik som tillsammans bidrar med en gedigen och lång branscherfarenhet till Göteborgskontoret. Genom innovativa lösningar, stark kompetens och hög servicenivå läggs grunden för en fortsatt expansion.

LåsTeam grundades år 2000 och är specialiserade på lås, larm- och säkerhetssystem för företag och offentlig sektor. Idag har företaget drygt 60 medarbetare som genom ett proaktivt arbete hjälper kunderna med innovativa, kompetenta och certifierade lösningar inom alla säkerhetsområden. Sedan 16 augusti 2021 ingår LåsTeam Sverige AB i TCECUR Sweden AB koncern, listade på NGM börsen.

För mer information, kontakta:

Klas Ingemarsson, VD

033-400 43 62

klas.ingemarsson@lasteam.se

Äldre nyheter