JEANINE ÖHRSTEDT HOLMGREN ÄR NY STYRELSE-ORDFÖRANDE HOS LÅSTEAM SVERIGE AB

Som LåsTeams nya styrelseordförande kommer Jeanine Öhrstedt Holmgren att arbeta strategiskt för att företaget ska fortsätta sin lönsamma tillväxtresa. Ett arbete som hon tycker förenklas av LåsTeams värdegrund och tydliga mål.

– Det blir både roligare och enklare när man förstår varandra och arbetar mot gemensamma mål. Jag utgår alltid ifrån människan och skulle välja uttrycket business to human framför business to business eller business to consumer. Efter att jag 2009 för första gången träffat Björn Djupbäck, marknadschef på LåsTeam, har jag följt bolaget och konstaterar att det är ett företag som sätter såväl kunder som medarbetare i fokus. Jag jobbar med tillväxtbolag som har tydliga mål och vill utvecklas, och där ser jag LåsTeams ägare, säger Jeanine.

Jeanine har lång och bred erfarenhet av att skapa resultat. Hon har förutom styrelseroller och ledande befattningar i börsnoterade företag även arbetat som VD och ledamot i styrelser i ägarledda bolag. Även om arbetet skiljer sig åt ser hon att det finns en tydlig kärna att utgå från oavsett företag, enhet eller arbetsuppgifter. 

– För mig är lönsamhet centralt när det gäller tillväxtbolag. Dit når man delvis genom tydliga värderingar. Det är något jag tar med mig i arbetet för att få LåsTeams alla kompetenser att stärkas.

Klas Ingemarsson, VD och delägare på LåsTeam, ser väldigt positivt på det framtida samarbetet som precis har inletts med Jeanine.

– Våra medarbetare är stommen av hela vår verksamhet. Vårt företags tillväxtresa ser väldigt bra ut och det är med andra ord tack vare våra fantastiska medarbetare som vi är där vi är idag. Tillsammans med Jeanine ska vi hitta strategiska vägar till att ta LåsTeam vidare ännu några steg. Hon har en otrolig förmåga att inspirera människor oavsett bakgrund eller jobbtitel. Sen har hon ett driv och engagemang som skiljer sig från mängden. Det är väldigt uppmuntrande, säger Klas. 

För vidare information vänligen kontakta:
Klas Ingemarsson
VD

Äldre nyheter