Fight for Zero

LåsTeam AB och iLOQ samarbetar med Fight for Zero

Fight for Zero arbetar för att främja unga människors potential i samhällen som drabbats av kriminalitet, våld och utanförskap. Deras vision är att alla barn och ungdomar i Sverige, oavsett bakgrund och uppväxtmiljö, ska ha samma möjligheter och rättigheter att delta i samhället utan att bli vare sig diskriminerade eller marginaliserade och alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att se sin framtid och förverkliga sina drömmar.

Detta tycker LåsTeam och iLOQ är ett både viktigt och värdefullt arbete och väljer därför att stötta denna organisation för deras fantastiska engagemang för den sociala förändringen. Fight for Zero använder boxning kombinerat med personlig utveckling som ett verktyg för att främja unga människors potential.

Fight for Zero arbetar, tillsammans med sina partners, för att skapa förutsättningar och engagemang för att göra skillnad.

Läs mer om hur Fight for Zero arbetar mot en nollvision, www.fightforzero.se .

Om LÅSTEAM.

LåsTeam är ett företag som varje dag arbetar för att våra kunder ska känna trygghet i att de valt den bästa helhetsleverantören inom säkerhet. Vi gör detta genom att ständigt fråga oss själva och våra kunder vad vi kan göra bättre. .

LåsTeam´s varumärkeslöfte: Kompetens och engagemang som gör skillnad, som samtliga anställda på LåsTeam varit engagerade i och det är vad vi lovar varandra, våra kunder och samarbetspartners.

Det gäller allt från att hitta den bästa lösningen för varje enskild kund till att förbättra interna rutiner så att vi skapar kvalitet i alla delar vårt sätt att arbeta. Vi känner stolthet och glädje över att vi genom hårt arbete lyckats skapa framgång och trygghet, för både oss själva och för våra kunder. Läs mer om LåsTeams värdegrundsarbete www.lasteam.se

 

iLOQ i korthet
iLOQ är ett snabbväxande finskt företag som leder den tekniska revolutionen i den digitala låsbranschen. iLOQ omvandlar mekaniska lås till digitala och mobilanpassade passersystem. iLOQ-systemen bygger på tekniker som vi har utvecklat och patenterat, och som möjliggör elektroniska och mobilstyrda lås utan batterier eller kablar. iLOQ ersätter mekaniska och elektromekaniska låssystem med miljövänliga lösningar som löser problemen med borttappade och kopierade nycklar, minskar låsunderhållet och minimerar kostnaderna under livscykeln. www.iLOQ.com

Äldre nyheter