LåsTeams Värdegrund

Värdegrunden består av tre ord: Engagemang, Kreativitet & Ansvar

Engagemang:

• Vi går alltid den extra milen. Bra resultat kommer inte av sig självt, det är följden av starkt driv, uthållighet och engagemang.
• Engagemang betyder att vi ifrågasätter allt vi gör för att göra det ännu lite bättre nästa gång.                                                       • Vi skapar förutsättningar för varandra och strävar efter att skapa en bättre vardag för alla som är en del av LåsTeam.                         • Vi engagerar oss i vår omvärld och vårt närområde genom att arbeta för en bättre vardag för alla som på något sätt finns där LåsTeam verkar.
 
Kretivitet:
 
• För oss handlar kreativitet om nytänkande, om att ta initiativ och att utveckla vårt arbete och vårt arbetssätt.
• Vi är öppna för nya idéer och tillvägagångssätt och strävar efter att skapa en kreativ miljö där nyfikenhet, nytänkande och nytta kan frodas.
• Vår verksamhet kräver att vi har förmågan att förbättra eller förändra för att kunna möta nya utmaningar och situationer. Inför ett beslut bidrar vi alla med våra olika kunskaper och när ett beslut är fattat hjälps vi åt att förverkliga det.
• Vår kreativitet ska bidra till att våra kunders framgång då vi genom innovation och nytänkande levererar den för kunden mest värdefulla lösningen.
 
Ansvar:
 
• Vi har fått ett stort förtroende från våra kunder och strävar efter att förvalta och utveckla det förtroendet på bästa sätt.
• Vi fullföljer påbörjat arbete och kommunicerar med mottagaren längs vägen. När något blir fel, vilket händer ibland, så tar vi ansvar, tar lärdom och löser problemet.
• Våra ledare skapar förutsättningar för att göra ett bra jobb genom att leda med exempel. De står bakom våra anställda och skapar på så sätt värde i det vi ger våra kunder.
• Vi tror på individuellt ansvarstagande och söker därför medarbetare som själva vill ta det ansvar och vi förväntar oss att de nyttjar det förtroendet till fullo.
 
LåsTeams Värdegrund är framtagen av samtliga anstaällda på LåsTeam och de är dessa ord som vi arbetar & lever efter