Kamera- bevakning på ytor inomhus och utomhus.

LåsTeam Sverige AB bedriver kamerabevakning på ytor både inomhus och utomhus. Till stöd för övervakningen har vi kamerabevakningslag 2018:1200

Där bevakningen bedrivs upplyser vi med skyltar. Syftet med vår kamerabevakning är att förebygga, avslöja och utreda brott. Detta gör vi för vår egen och våra kunders trygghet.

Inspelat material raderas automatiskt efter 30 dagar. Enligt dataskyddsförordningen har ni som övervakas rätt att begära att era personuppgifter (bilder) raderas och detta kommer då ske inom 30 dagar. Gäller ej material som utreds efter inträffat brott.

Vid inträffat brott lämnas inspelat material till utredande polis eller åklagare. Ingen annan spridning av inspelat material kommer att förekomma från vår sida. Vi har strikt sekretess kring inspelat material.  

Vid invändningar mot kamerabevakningen kontakta Datainspektionen, www.datainspektionen.se alternativt ring +46 (0)8-657 61 00. Datainspektionen är kontrollerande myndighet. 

För att komma i kontakt med ansvarig person hos LåsTeam Sverige AB gällande CCTV – kamerabevakning tag kontakt med en av våra behöriga Ingenjörer CCTV.