Kreativitet

Vi på LåsTeam har tillsammans arbetat fram en värdegrund som bottnar i värdeorden - Engagemang, Kreativitet och Ansvar. Beteenden som vi eftersträvar ska ligga i linje med våra värdeord, som har tagits fram genom diskussioner, möten och workshops tillsammans med alla som verkar inom LåsTeam.

Kreativitet

För oss handlar kreativitet om nytänkande, om att ta initiativ och att utveckla vårt arbete och vårt arbetssätt.

Vi är öppna för nya idéer och tillvägagångssätt och strävar efter att skapa en kreativ miljö där nyfikenhet, nytänkande och nytta kan frodas.

Vår verksamhet kräver att vi har förmågan att förbättra eller förändra för att kunna möta nya utmaningar och situationer. Inför ett beslut bidrar vi alla med våra olika kunskaper och när ett beslut är fattat hjälps vi åt att förverkliga det.

Vår kreativitet ska bidra till våra kunders framgång då vi genom innovation och nytänkande levererar den för kunden mest värdefulla lösningen.

Engagemang

Vi går alltid den extra milen. Bra resultat kommer inte av sig självt, utan genom stark drivkraft, uthållighet och engagemang. Engagemang betyder att vi ifrågasätter allt vi gör för att göra det ännu lite bättre nästa gång.

 

Läs mer

Ansvar

Vi har fått ett stort förtroende från våra kunder och strävar efter att förvalta och utveckla det förtroendet på bästa sätt.

Läs mer