Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på LåsTeam Sverige AB och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa igenom texten noga. Genom att vara kund hos oss accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på boras@lasteam.se

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du handlar, besöker någon av våra hemsidor eller är i kontakt med LåsTeam på annat sätt, såsom via kontaktformulär, mässa, kundaktivitet, mm. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis via våra leverantörer. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

· Person- och kontaktinformation såsom namn, e-postadress, mobiltelefonnummer personnummer och adress

· Enhetsinformation såsom ip-adress och webbläsarinställningar

Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som LåsTeam utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. T.ex. behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

LåsTeam behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

 

Ändamål med behandlingen

Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i tävlingar och event

Uppfylla avtal och andra berättigade intressen

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom t.ex. bokföringslagar

Följa tillämplig lagstiftning

För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig

Andra berättigade intressen

För utskick av erbjudanden och marknadsföring

Andra berättigade intressen

 

Vad är berättigat intresse?

När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig information om kommande nyheter. Det kan också handla om att vi vill följa upp din intresseanmälan. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av LåsTeam behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

 LåsTeam säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. 

För att administrera din intresseanmälan delar vi dina personuppgifter med de leverantörer som vi köper tjänster och produkter av. För att kunna administrera e-postutskick delar vi även dina uppgifter med Mailchimp där uppgifterna sparas. Vi delar även med oss av dina uppgifter för att kunna administrera diverse programvaror.

Leverantörer som säljer programvaror och andra produkter och är inblandad vid processen tar också del av dina personuppgifter. Samtliga våra leverantörer måste följa våra krav för personuppgiftsintegritet samt säkerhet, och är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot i annat syfte än vad som beskrivs i denna policy. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till oss. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

LåsTeam sparar dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke och under förutsättning att det finns ett behov av att behandla uppgifterna.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

· Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig

· Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad

· Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas

· Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet

· Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)

· För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter

· Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet

· Rätt att begränsa behandling av personuppgifter

· Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder.

En gång per år kostar det ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Kontakta boras@lasteam.se om du har frågor. 

 

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden

Kontaktuppgifter:

Sverige: Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder inga cookies och liknande spårningstekniker.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

LåsTeam Sverige AB, org.nr 556580-8473, nedan och ovan (”LåsTeam”) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. LåsTeam bestämmer ändamålet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Kontaktuppgifter till LåsTeam

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på LåsTeam enligt uppgifterna nedan.

Om du kontaktar oss på boras@lasteam.se är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.