Hammerglass

Hammerglass är den nya generationens okrossbara glas i nanobehandlad polykarbonat. Hammerglass har ett brett sortiment av lösningar för nybyggnation, om- och tilläggsglasning med okrossbara rutor. Hammerglass är ett lämpligt skydd i alla miljöer med risk för glaskross, inbrott eller skadegörelse såsom; butiker, köpcentran, offentliga lokaler, skolor, idrottsanläggningar, polisstationer, kontor och industrier - men även i villor och lägenheter.

Att förhindra inbrott handlar om att köpa tid. Upplever tjuven att det tar för lång tid att bryta sig in, avbryts oftast inbrottsförsöket. Den svagaste punkten i de flesta fastigheter är oftast fönster och dörrar med glasrutor. Byts dessa glasrutor ut mot okrossbara Hammerglass-rutor innebär det en rejäl ökning av inbrottsskyddet.

Hammerglass är certifierat i Skyddsklass P8B, vilket motsvarar högsta skyddsklass för inbrottsgaller och rulljalusier. Vi hjälper till med allt från projektering till färdig installation. För mer information ring eller maila oss.