Engagemang

Vi på LåsTeam har tillsammans arbetat fram en värdegrund som bottnar i värdeorden - Engagemang, Kreativitet och Ansvar. Beteenden som vi eftersträvar ska ligga i linje med våra värdeord, som har tagits fram genom diskussioner, möten och workshops tillsammans med alla som verkar inom LåsTeam.

Engagemang

Vi går alltid den extra milen. Bra resultat kommer inte av sig självt, utan genom stark drivkraft, uthållighet och engagemang.

Engagemang betyder att vi ifrågasätter allt vi gör för att göra det ännu lite bättre nästa gång.

Vi skapar förutsättningar för varandra och strävar efter att skapa en bättre vardag för alla som är en del av LåsTeam.

Vi engagerar oss i vår omvärld och vårt närområde genom att arbeta för en bättre vardag för alla som på något sätt finns där LåsTeam verkar.

Kreativitet

För oss handlar kreativitet om nytänkande, om att ta initiativ och att utveckla vårt arbete och vårt arbetssätt. Vi är öppna för nya idéer och tillvägagångssätt och strävar efter att skapa en kreativ miljö där nyfikenhet, nytänkande och nytta kan frodas. 

 

Läs mer

Ansvar

Vi har fått ett stort förtroende från våra kunder och strävar efter att förvalta och utveckla det förtroendet på bästa sätt.

Läs mer