Elektroniskt låssystem

FÖRDELAR MED DIGITALA LÅS

Om en nyckel tappas bort måste låset inte bytas ut och låset måste inte anpassas till nya nycklar.

Med ett digitalt låssystem så kan man återkalla behörigheterna för en borttappad digital-nyckel via systemet på ett lätt och enkelt sätt, utan att låsen måste bytas ut eller anpassas till nya nycklar. Detta gör att ni inte heller behöver byta ut de nycklar som fortfarande används. Vår erfarenhet är att detta, av kostnadsskäl, görs i traditionella låssystem. Tack vare möjligheterna i de digitala låssystemen möjliggörs att fastighetens säkerhetsnivå upprätthålls år efter år. 

Ingen obehörig kopiering av nycklar

Den starkt krypterade digitala -nyckeln har inget mekanisk kod som kan kopieras. Nyckelns kopieringsskydd beror inte på form eller patent, utan på den starka och varierbara digitala krypteringen.  

En enda nyckel räcker

Alla åtkomsträttigheter kan programmeras på en enda digital-nyckel, inklusive säkerhetslås, hisslås och hänglås. Nycklarna kan återanvändas och omprogrammeras hur många gånger som helst.

Batterilöst, Villkorsingångar, loggning och hotspot

I dag finns det digitala låssystem som får sin energi av att ni för in nyckeln i cylindern, så ni kan på det sättet undvika kostnader för batterier, batteribyten och minimera klimatpåverkan. Är det intressant med låssystem som skall installeras på större områden, eller fler orter så kan man göra uppdateringar av nyckelbehörigheter via lokalt placerade uppdateringsenheter. Systemen hanterar en enklare form av loggningsmöjlighet.