CEJN, RÄTT TEKNIK PÅ RÄTT SÄTT LÖSER ALLA PROBLEM.

IDAG BLIR HELHETSLÖSNINGAR ALLT VIKTIGARE, MED DEM BLIR DET SOM FÖRUT VAR KOMPLICERAT BETYDLIGT ENKLARE.

CEJN är ett globalt företag med hjärtat i Skövde. Här jobbar närmare 280 anställda (sedan finns ungefär lika många i Lönsboda och Shanghai samt i säljkontoren i 17 länder) med att utveckla, tillverka och marknadsföra snabbkopplingar och tillbehör för främst hydraulik och tryckluft. CEJNs produkter är kända för sin säkerhet, höga kvalitet och hållbarhet. Företaget är också känt för sin förmåga att skapalösningar som översätter kundbehov till genomförbara produktlösningar. Så det är inte så konstigt att när de behövde uppgradera säkerheten på sin anläggning att de sökte en partner som delar deras sätt att tänka och arbeta.

MODERNISATION OCH INTEGRATION

”Vi kände att vi hade ett stort behov av en helhetslösning inom lås och larm”, berättar Daniel Kåberg från CEJN. ”Den befintliga anläggningen var gammal, det var svårt att uppgradera och att hitta reservdelar. Det var ibland till och med problem att få support från några av de totalt sex olika leverantörerna vi hade. Nu har vi ett komplett, fungerande system med två leverantörer, LåsTeam och Securitas. Och nya funktioner som t ex att vi nu kan fjärrstyra systemet underlättar också…” 

”Detta är en gedigen anläggning”, säger Johan Lindberg från LåsTeam, ”på en yta av 15000 m2 i två hus har vi installerat Eltek Delta brandlarm med 600 larmpunkter, ASSA ARX larm- och passersystem med 40 läsare och 245 larmpunkter samt bytt ut lås och beslag. Naturligtvis återvann vi dock så mycket som vi kunde av den tidigare installationen. Eftersom dokumentationen var sparsam blev det även en del detektivarbete för att hitta kabelvägar och kopplingsdosor med mera. Men, det är en del av jobbet.”

INSTALLATION UNDER PRODUKTION

”En annan intressant sak var att vi installerade allt samtidigt som det var full produktion på samtliga delar i anläggningen”, fortsätter Johan. ”Vi monterade och drog kablar medan maskinerna gick och truckar körde förbi. Det tog några veckor och det krävdes fingertoppskänsla plus en del ”jävlaranamma” för att få det att fungera, men allt löste sig. Även om det blev några långa kvällar.”  

”Vi är väldigt nöjda med hela installationen”, avslutar Daniel. ”Nu har vi ett system vi vet att vi kan lita på och som kommer att finnas kvar en lång tid och som går att komplettera och bygga ut.”