Brandlarm

Att leverera en brandlarmsanläggning enligt gällande regelverk och produktstandarder, med fokus på säkerhet och trygghet, är för oss på LåsTeam en självklarhet. Varje år orsakar bränder stora personskador såväl som höga egendomskostnader. Ett brandlarm har till syfte att ge en så tidig varning som möjligt för att minska de skador som kan uppkomma. Brand- och uttrymningslarmet är en viktig faktor för att du och jag ska kunna vistas säkert i offentliga lokaler.

LåsTeam har valt Eltek by Honeywell som produktleverantör. Elteksystemet är välkänt på den svenska marknaden och tillhandahåller öppna system åt kunden. Öppna system medger att flera utbildade företag kan erbjuda service, underhåll och kompletteringar. Eltek by Honeywell erbjuder både konventionella och adresserbara system, samt även möjlighet att integrera nödbelysning direkt på brandlarmslingan. Till Elteksystemet används marknadens mest kompetenta detektorserie; IQ8Quad med flerkriteriefunktioner. Risken för falsklarm minskas, samtidigt som detektorn ger ett tidigt larm vid verkliga brandsituationer. Att välja detektorer med flerkriteriefunktioner är en marginell kostnadsökning i jämförelse med en traditionell installation, med ökad säkerhet som resultat. 
Vi på LåsTeam vill erbjuda hög kvalité till våra kunder och det kan vi göra med Elteks brandlarm. Vi hjälper till med allt från projektering till färdig installation. 
För mer information ring eller maila oss.