Ansvar

Vi på LåsTeam har tillsammans arbetat fram en värdegrund som bottnar i värdeorden - Engagemang, Kreativitet och Ansvar. Beteenden som vi eftersträvar ska ligga i linje med våra värdeord, som har tagits fram genom diskussioner, möten och workshops tillsammans med alla som verkar inom LåsTeam.

Ansvar

Vi har fått ett stort förtroende från våra kunder och strävar efter att förvalta och utveckla det förtroendet på bästa sätt.

Vi fullföljer påbörjat arbete och kommunicerar med mottagaren längs vägen. När något blir fel, vilket händer ibland, så tar vi ansvar, tar lärdom och löser problemet.

Våra ledare skapar förutsättningar för att göra ett bra jobb genom att leda med exempel.

De står bakom våra anställda och skapar på så sätt värde i det vi ger våra kunder.

Vi tror på individuellt ansvarstagande och söker därför medarbetare som själva vill ta ansvar och vi förväntar oss att de nyttjar det förtroendet till fullo.

Engagemang

Vi går alltid den extra milen. Bra resultat kommer inte av sig självt, utan genom stark drivkraft, uthållighet och engagemang. Engagemang betyder att vi ifrågasätter allt vi gör för att göra det ännu lite bättre nästa gång.

 

Läs mer

Kreativitet

För oss handlar kreativitet om nytänkande, om att ta initiativ och att utveckla vårt arbete och vårt arbetssätt. Vi är öppna för nya idéer och tillvägagångssätt och strävar efter att skapa en kreativ miljö där nyfikenhet, nytänkande och nytta kan frodas. 

 

Läs mer