Allt från nycklar till nyckelfärdiga, elektroniska låssystem

Vi arbetar med allt inom hela lås-, larm- och säkerhetsområdet vilket betyder att vi har kunskapen att bygga en stark och effektiv sköld, utan svaga punkter. All kunskap finns i huset och genom utbildningar håller vi oss uppdaterade med de senaste nyheterna och teknikerna.

De områden vi arbetar främst med är:

Låssystem

Utifrån kundens säkerhetsbehov projekterar vi låssystem och fokuserar på att systemen skall vara tillförlitliga och användarvänliga. Ett bra låssystem utgör grunden i ett säkerhetssystem. Det finns låssystem för alla verksamheter och behov, exempelvis med eller utan kopieringsskyddade nycklar, med eller utan elektronik etc. Oavsett vilken systemstorlek eller typ som efterfrågas, erbjuder vi en säker och behovsanpassad lösning. Vi arbetar med alla låsleverantörer som erbjuder kvalitetsprodukter och som är marknadsledande. Vi hjälper till med allt från projektering till färdig installation. För mer information ring eller maila oss!

Nycklar

Nyckelns historia sträcker sig över 4000 år bakåt i tiden. Sedan dess har mycket hänt med dess utveckling. Dagens nycklar är frästa i avancerade maskiner med en 100% precision. Med vår moderna maskinpark kan vi tillverka de flesta nycklar - oavsett om den är till bilen, båten, huset eller kassaskåpet. Välkomna in i vår butik.

Inbrottslarm

Det är bevisat att inbrottslarm är det mest effektiva sättet att förebygga inbrott. Dagens larmsystem är betydligt mer avancerade och samtidigt lättare att använda än de som fanns för några år sedan. De kan installeras individuellt för bostaden eller i kombination med t.ex kameraövervakning och/eller passersystem till företaget. Med en leverantör av hela lösningen slipper du onödiga omvägar och ”läckor” i systemet. Inbrottslarm kan i vissa fall vara ett grundkrav för att Du ska kunna teckna en försäkring. Vi hjälper Dig att uppnå kraven för certifierad anläggning och skickar de anläggarintyg som behövs till din kravställare. Vi hjälper till med allt från projektering till färdig installation. För mer information ring eller maila oss.

Passersystem

Passersystem skall vara lätta att använda men samtidigt ge bra skydd utan att begränsa verksamheten. Ett passersystem kan ge er möjligheten att välja vilka som skall ha tillträde till olika delar av företaget och vid vilka tider. Vi har lång erfarenhet av att installera passersystem med ett heltäckande tänk. Vårt inpasseringssortiment innefattar allt från onlinekortläsare, radiokortläsare, offlinekortläsare, porttelefoner och centralenheter till användarvänlig mjukvara med integrationsmöjligheter. Det ger möjlighet till anpassning efter kundens behov av funktion, säkerhetskrav och kostnadsläge. Våra produkter och lösningar finns idag i allt från enklare anläggningar till stora, komplexa och helintegrerade säkerhetssystem. Vi hjälper till med allt från projektering till färdig installation. För mer information ring eller maila oss.

Dörrstyrning

Vi levererar och utför service på dörrstyrande produkter t ex dörrautomatiker, dörrstängare och karuselldörrar. Vi har även produkter för att handikappsanpassa entrésystem i bostäder och offentliga miljöer. Vi hjälper till med allt från projektering till färdig installation. För mer information ring eller maila oss.

Brandlarm

Att leverera en brandlarmsanläggning enligt gällande regelverk och produktstandarder, med fokus på säkerhet och trygghet, är för oss på LåsTeam en självklarhet. Varje år orsakar bränder stora personskador såväl som höga egendomskostnader. Ett brandlarm har till syfte att ge en så tidig varning som möjligt för att minska de skador som kan uppkomma. Brand- och uttrymningslarmet är en viktig faktor för att du och jag ska kunna vistas säkert i offentliga lokaler.

LåsTeam har valt Eltek by Honeywell som produktleverantör. Elteksystemet är välkänt på den svenska marknaden och tillhandahåller öppna system åt kunden. Öppna system medger att flera utbildade företag kan erbjuda service, underhåll och kompletteringar. Eltek by Honeywell erbjuder både konventionella och adresserbara system, samt även möjlighet att integrera nödbelysning direkt på brandlarmslingan. Till Elteksystemet används marknadens mest kompetenta detektorserie; IQ8Quad med flerkriteriefunktioner. Risken för falsklarm minskas, samtidigt som detektorn ger ett tidigt larm vid verkliga brandsituationer. Att välja detektorer med flerkriteriefunktioner är en marginell kostnadsökning i jämförelse med en traditionell installation, med ökad säkerhet som resultat.
Vi på LåsTeam vill erbjuda hög kvalité till våra kunder och det kan vi göra med Elteks brandlarm. Vi hjälper till med allt från projektering till färdig installation.
För mer information ring eller maila oss.

CCTV/Kameraövervakning

Kameraövervakning är branschens mest tekniktunga område, med en enorm utvecklingstakt. Lättade regler för innehav av kameraövervakningsutrustning har gjort att allt fler installerar övervakningskameror i bostad och på arbetsplatsen. Den ökade efterfrågan har gjort att kostnaderna för ett avancerat system minskat radikalt. Vårt sortiment av videoprodukter för övervakning inkluderar digitala IP-kameror, nätverksinspelare och bildskärmar. Digital IP-baserad videoövervakning har utvecklats enormt och genom våra leverantörer kan vi leverera nätverkskameror med branschledande HD-bildkvalitet, prestanda och mångsidighet. Bildkvaliteten gör dessa kameror idealiska för de mest utmanande säkerhetsscenarier - från flygplatser, järnvägsstationer och offentliga byggnader till sjukhus och skolor. Vi levererar alltifrån enkla analoga kameror till digitala IP-baserade system.
Vi hjälper till med allt från ansökan till färdig installation. För mer information ring eller maila oss.

Förvaringsskåp

Ett förvaringsskåp är inte bara till för att skydda värdesaker vid inbrott utan kan också skydda viktiga ägodelar mot brand. Vi tillhandahåller alla typer av förvaringsskåp - från det enklaste nyckelskåpet till det mest avancerade värdeskåpet. Skåpen kan fås med nyckel, kodlås eller integreras med ert passersystem. Vi utför service och certifierade ingrepp i Ditt skåp och återställer det så att gällande klassificering kvarstår. För mer information ring eller maila oss.

Hammerglass

Hammerglass är den nya generationens okrossbara glas i nanobehandlad polykarbonat. Hammerglass har ett brett sortiment av lösningar för nybyggnation, om- och tilläggsglasning med okrossbara rutor. Hammerglass är ett lämpligt skydd i alla miljöer med risk för glaskross, inbrott eller skadegörelse såsom; butiker, köpcentran, offentliga lokaler, skolor, idrottsanläggningar, polisstationer, kontor och industrier - men även i villor och lägenheter.

Att förhindra inbrott handlar om att köpa tid. Upplever tjuven att det tar för lång tid att bryta sig in, avbryts oftast inbrottsförsöket. Den svagaste punkten i de flesta fastigheter är oftast fönster och dörrar med glasrutor. Byts dessa glasrutor ut mot okrossbara Hammerglass-rutor innebär det en rejäl ökning av inbrottsskyddet.

Hammerglass är certifierat i Skyddsklass P8B, vilket motsvarar högsta skyddsklass för inbrottsgaller och rulljalusier. Vi hjälper till med allt från projektering till färdig installation. För mer information ring eller maila oss.

Elstaket

Vi erbjuder totalentreprenad på nyuppförande av hela staket och områdesanläggningar. Staketlarm finns i flera olika säkerhetsgrader för att tillfredställa våra kunders olika skyddsbehov. Med ett elstaket som områdesskydd så kan man mer eller mindre garantera att ni slipper obehöriga på ert område. Våra kunder har också möjlighet att teckna serviceavtal, det innebär bl.a. att vi kontrollerar staketen och röjer bort vegetation med jämna mellanrum så att inte elen försämras. Vi hjälper till med allt från projektering till färdig installation. För mer information ring eller maila oss.

Rullgaller / jalusi

Motoriserade rullgaller & rulljalusier finns i en mängd olika utföranden och modeller, heltäckta eller med god genomsikt. Rullgaller är en extremt bra produkt som inbrottsskydd. Vi hjälper till med allt från projektering till färdig installation. För mer information ring eller maila oss.

Smidesgaller

Smidesgaller är ett komplement till våra motoriserade galler och jalusier, och det finns både som öppningsbara och fasta alternativ. Gallren rekommenderas av såväl Försäkringsbranschens Service Aktiebolag som Polisens Brottsförebyggande enhet. Smidesgrindar och fönstergaller måttanpassas efter önskemål. Svart och vitt är standardfärger men även andra färger kan erhållas. Smidet kan placeras såväl utomhus som inomhus och monteras antingen i nischen eller direkt mot vägg. Det öppningsbara gallret låses med beslag och hänglås alternativt låshus av valfri modell. Smidesgaller är ett bra alternativ till rulljalusi när kostnaden skall hållas nere. Vi hjälper till med allt från projektering till färdig installation. För mer information ring eller maila oss.