Om LåsTeam

Världen vi lever idag förändras fortare än någonsin. För 50 år sedan tänkte man på lås när man pratade om säkerhet. Idag behöver man som företag ha koll på många fler aspekter av företagets säkerhet. Främst är det kanske det personella skyddet, att personer kan ta sig ut vid händelse vid tillbud. Då är det viktigt att brand & utrymningslarm, lås, passersystem, övervakning och inbrottsskydd fungerar och samverkar.  Det man måste känna till att näst intill all säkerhet idag är sammanknuten av olika typer av IT-baserade system som ”pratar” med varandra. Dessa sofistikerade system ställer höga krav på den säkerhetsleverantör ni väljer eftersom undermålig installation av dessa kan skapa problem. Produktion, tillverkning och tjänster ska levereras fortare idag än tidigare och ett stopp är därför något man vill undvika. Att ta helhetsgrepp kring säkerhet är viktigt för att få en väl fungerande och trygg vardag.

Vi på LåsTeam strävar efter att vara det ledande företaget inom alla säkerhetslösningar genom högsta kompetens och mest avancerad och lättanvänd teknik. LåsTeam skall vara det självklara valet för er och betraktas som ett innovations- och serviceinriktat företag som tar fram lösningar med ett högt kundvärde och med utgångspunkt från högkvalitativa trygghetssystem. Nya och konkurrenskraftiga produkter/system ligger till grund för LåsTeams fortsatta expansion.

Vår Värdegrund

Värdegrunden består av tre ord: Engagemang, Kreativitet & Ansvar

Engagemang:

• Vi går alltid den extra milen. Bra resultat kommer inte av sig självt, det är följden av starkt driv, uthållighet och engagemang.
• Engagemang betyder för oss att vi ifrågasätter allt vi gör för att göra det ännu lite bättre nästa gång.                              
• Vi skapar de bästa förutsättningarna för varandra och strävar efter att skapa en bättre vardag för alla som är en del av LåsTeam.      
• Vi engagerar oss i vår omvärld och vårt närområde genom att arbeta för en bättre vardag för alla som på något sätt finns där LåsTeam verkar.
 
Kreativitet:
 
• För oss handlar kreativitet om nytänkande, om att ta initiativ och att utveckla vårt arbete och vårt arbetssätt.
• Vi är öppna för nya idéer och tillvägagångssätt och strävar efter att skapa en kreativ miljö där nyfikenhet, nytänkande och nytta kan frodas.
• Vår verksamhet kräver att vi har förmågan att förbättra eller förändra för att kunna möta nya utmaningar och situationer. Inför ett beslut bidrar vi alla med våra olika kunskaper och när ett beslut är fattat hjälps vi åt att förverkliga det.
• Vår kreativitet ska bidra till att våra kunder når framgång då vi genom innovation och nytänkande levererar den för kunden mest värdefulla lösningen.
 
Ansvar:
 
• Vi har fått ett stort förtroende från våra kunder och strävar efter att förvalta och utveckla det förtroendet på bästa sätt.
• Vi fullföljer påbörjat arbete och kommunicerar med mottagaren längs vägen. När något blir fel, vilket händer ibland, så tar vi ansvar, tar lärdom och löser problemet.
• Våra ledare skapar förutsättningar för att göra ett bra jobb genom att leda med exempel. De står bakom våra anställda och skapar på så sätt värde i det vi ger våra kunder.
• Vi tror på individuellt ansvarstagande och söker därför medarbetare som själva vill ta ansvar och vi förväntar oss att de nyttjar det förtroendet till fullo.
 
LåsTeams Värdegrund är framtagen av samtliga anställda på LåsTeam och de är dessa ord som vi arbetar och lever efter.