Om LåsTeam

LåsTeam Sverige AB

 

Vi är ett företag som varje dag arbetar för att våra kunder skall känna trygghet i att de valt den bästa helhetsleverantören inom säkerhet. Vi gör detta genom ständigt  fråga oss själva och våra kunder vad vi kan göra bättre. Det gäller allt från att hitta den bästa lösningen för varje enskild kund till att förbättra interna rutiner så att vi skapar kvalitet i alla delar i vårt sätt att arbeta. Vi känner stolthet och glädje över att genom hårt arbete lyckat skapa framgång och trygghet, för både för oss själva och för våra kunder. Vi startade år 2000 och har med våra fantastiska medarbetare och kunder vuxit till ett fullskaligt säkerhetsföretag som idag finns på flera orter i Sverige. Trots att vi växer har vi alltid försökt att behålla det personliga engagemanget som gör att våra kunder känner att vi ger dem det där lilla extra. 

 

Vår Värdegrund

Värdegrunden består av tre ord: Engagemang, Kreativitet & Ansvar

Engagemang:

• Vi går alltid den extra milen. Bra resultat kommer inte av sig självt, det är följden av starkt driv, uthållighet och engagemang.
• Engagemang betyder för oss att vi ifrågasätter allt vi gör för att göra det ännu lite bättre nästa gång.                              
• Vi skapar de bästa förutsättningarna för varandra och strävar efter att skapa en bättre vardag för alla som är en del av LåsTeam.      
• Vi engagerar oss i vår omvärld och vårt närområde genom att arbeta för en bättre vardag för alla som på något sätt finns där LåsTeam verkar.
 
Kreativitet:
 
• För oss handlar kreativitet om nytänkande, om att ta initiativ och att utveckla vårt arbete och vårt arbetssätt.
• Vi är öppna för nya idéer och tillvägagångssätt och strävar efter att skapa en kreativ miljö där nyfikenhet, nytänkande och nytta kan frodas.
• Vår verksamhet kräver att vi har förmågan att förbättra eller förändra för att kunna möta nya utmaningar och situationer. Inför ett beslut bidrar vi alla med våra olika kunskaper och när ett beslut är fattat hjälps vi åt att förverkliga det.
• Vår kreativitet ska bidra till att våra kunder når framgång då vi genom innovation och nytänkande levererar den för kunden mest värdefulla lösningen.
 
Ansvar:
 
• Vi har fått ett stort förtroende från våra kunder och strävar efter att förvalta och utveckla det förtroendet på bästa sätt.
• Vi fullföljer påbörjat arbete och kommunicerar med mottagaren längs vägen. När något blir fel, vilket händer ibland, så tar vi ansvar, tar lärdom och löser problemet.
• Våra ledare skapar förutsättningar för att göra ett bra jobb genom att leda med exempel. De står bakom våra anställda och skapar på så sätt värde i det vi ger våra kunder.
• Vi tror på individuellt ansvarstagande och söker därför medarbetare som själva vill ta ansvar och vi förväntar oss att de nyttjar det förtroendet till fullo.
 
LåsTeams Värdegrund är framtagen av samtliga anställda på LåsTeam och de är dessa ord som vi arbetar och lever efter.