FÖRSTÄRKNING TILL STOCKHOLM

Vi välkomnar låsmästaren Christer, låsteknikern Mikael samt säkerhetsteknikern Richard till vårt Stockholmskontor. Med dessa fantastiska medarbetare är vi än mer redo att hjälpa Stockholm med tekniska installationer såsom passagesystem, inbrottslarm, låssystem mm.

Mycket välkomna till LåsTeam 

Äldre nyheter